Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

Rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen i Sigtuna kommun har du:
* har svensk personnummer
* från och med 1 juli det år du fyller 16 år.
* som är folkbokförd i Sigtuna Kommun.
* som saknar grundläggande kunskaper i svenska
* är Eu medborgare och bifogar kopia på ditt pass till ansökan.

Studieekonomi
Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier.
Du som är nyanmäld flykting kan få läsa sfi med introduktionsersättning.
Du som får annan ekonomisk ersättning från till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller a-kassan, måste prata med din handläggare innan du börjar studera.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit