Hoppa till innehåll

Murare, Klassrum

Hantverks- bygg och verkstadsteknik

Klassrum, dag, 1000 poäng

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av murnings- och putsarbeten. Utbildningen blandar teori med praktik och har APL, en obligatorisk del i yrkespaketet. Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett
branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har
du en lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
Utbildningen är studiemedelsberättigad och du bekostar din kurslitteratur själv.

Körkort (B) är en fördel.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ämnes-/kursplan

BAXAHN

Anmälningskod

BAXAHN-KD

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3365254

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum

  Kursen förekommer på följande platser

  Beskrivning

  Murare är ett yrke där noggrannhet kommer var en viktig egenskap. Tegel och lättbetong kommer att var det främst arbets materialet. Att putsa som murare är en stor del av yrket. Utseendemässigt så kan murare även arbeta med stuckaturer och andra dekoreringar gjorda av gips.

  Utbildningen är på heltid och under dagtid. Undervisning sker på skolan och du förväntas att aktivt närvara och avsätta tid för studier måndag – fredag mellan ca 7:30 – 15:30 (klassrum, verkstad och hemstudier). Praktiska och teoretiska uppgifter varvas. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och är betygsgrundande. Utbildningen är CSN berättigad.

  Inom vuxenutbildning förekommer inte några studieuppehåll som vid tex påsk, sommar eller jul.

  Utbildningen genomförs hos:
  Bergstrands Vuxenutbildningar
  ?Ranhammarsvägen 14 Bromma