Hoppa till innehåll

Väg- och anläggningsarbetare, Klassrum

Hantverks- bygg och verkstadsteknik

Klassrum, dag, 1100 poäng

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av anläggningsarbeten. Utbildningen blandar teori och praktik och har APL, en obligatorisk del av yrkespaketet. Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Utbildningen är studiemedelsberättigad och du bekostar din kurslitteratur själv.
Körkort (B) är en fördel.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ämnes-/kursplan

BAXAQN

Anmälningskod

BAXAQN-KD

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3365411

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum

  Kursen förekommer på följande platser

  Beskrivning

  Anläggare bygger gator, vägar, broar och park- och trädgårdsanläggningar. Som anläggare kan du även arbeta med lägga räls, rör och asfalt. En god fysik är bra att ha, oftast jobbar man med tyngre material och redskap. Att arbeta utomhus är en av den vanligaste arbetsplatsen för anläggare. Som anläggare är det bra att kunna arbeta självständigt men även i grupp.

  Utbildningen är på heltid och under dagtid. Undervisning sker på skolan och du förväntas att aktivt närvara och avsätta tid för studier måndag – fredag mellan ca 7:30 – 15:30 (klassrum, verkstad och hemstudier). Praktiska och teoretiska uppgifter varvas. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och är betygsgrundande. Utbildningen är CSN berättigad.

  Inom vuxenutbildning förekommer inte några studieuppehåll som vid tex påsk, sommar eller jul.

  Utbildningen genomförs hos:
  Bergstrands Vuxenutbildningar
  ?Ranhammarsvägen 14 Bromma