Hjälpsidor...

FRYSNINGSSCHEMA FÖR VÅREN 2019, PRELIMINÄRA TIDER

Frysningsperiod                                                        Frysdatum
1 januari - 31 januari  snarast                                                       Klar 
1 februari -  28 februari   4 mars                                                      Klar
1 mars -31 mars   3 april                                                       Klar
1 april - 30 april   3 maj                                                        Klar  
1 maj - 31 maj  5 juni                                                         Klar 
 1 juni - 30 juni              Prel 5 jul                                                    Klar     
Slutfrysning sker i augusti för V19

Vid slutfrysningen i augusti ska alla betygskataloger för V19 vara låsta och godkända i Alvis.


FRYSNINGSSCHEMA FÖR Hösten 2019 PRELIMINÄRA TIDER

Frysningsperiod                                                        Frysdatum
1 juli - 31 augusti  30 augusti                                                 
1 september -  30 september  27 september                                          
1 oktober -31 oktober  1 november                                            
1 november - 30 november  29 november                                                   
1 december - 31 december  10 januari   2020                                                    
Slutfrysning  Prel februari 2020                                                  


Påminnelse om branschkoppling
För att ni ska få betalt för era grupper i Alvis måste gruppen vara kopplad till en bransch. Se över era grupper och att de är kopplade till bransch annars måste ni göra det. Inför frysningar så måste ni gå igenom era elever noga och registrera "EJ påbörjat" och "Avbrott". Detta för att slippa krediteringar.


Flytta upp elever på grundläggande nivå
För grundläggande kurser gäller att uba vid godkänt betyg på den föregående kursen gör en uppflyttning till nästa steg. Uppehållet sedan senast lästa delkurs får vara maximalt 3 mån. Har det gått mer än 3 mån måste den studerande göra en ny ansökan. Kontrollera alltid elevens folkbokföringsadress vid uppflyttning till nästa kurs. Elev som inte är folkbokförd i Sigtuna får ej flyttas upp och debiteras. Får en elev F på en grundläggande kurs får ni själva registrera eleven i Alvis för att läsa om kursen. Om eleven behöver läsa om kursen 2 gånger måste eleven kontakta Sigtuna kompetenscenter. Samma rutin gäller vid avbrott.

Kommunal vuxenutbildning 
Den administrativa handläggningen av KV (gymnasiala och grundläggande kurser) innebär att skolorna kursplacerar, registrerar betyg, registrerar avbrott samt ändrar studietid m.m. i Alvis. Skolan kan förlänga kurstiden EN gång utan att kontakta kommunen. Är eleven inte folkbokförd i Sigtuna måste elevens hemkommun först kontaktas och ge sitt medgivande.
Ny ansökan måste alltid göras av eleven vid tillägg av ny kurs.

För elev som blivit beviljad en fortsättningskurs på gymnasial nivå t.ex. engelska 6 men har fått betyget F i engelska 5 som avslutats direkt innan, kan skolan anta eleven till underliggande kurs (engelska 5) EN gång om eleven så önskar. Viktigt att ni då meddelar eleven att engelska 6 ånyo måste sökas.

Använd rätt status i Alvis vid avbrott och ej påbörjade studier
"Avbrott" används när avbrottsdatumet är mellan start- och slutdatum på kursen. Vid avbrott ska avbrottsdatumet anges medan start- och slutdatumet för gruppen lämnas oförändrade. Vid avbrott ska första frånvarodagen anges som avbrottsdatum. 
"Ej påbörjad" används om kursen inte har påbörjats. Registrera då kursens startdatum i alla tre datumfälten. På grund och gymnasial nivå ska inte statusen Gruppbyte användas.

Supportinformation

Fr.o.m. v. 46 sker inloggning endast genom Bank-Id eller SMS-kod.
För att logga in med SMS krävs att du har lämnat ett mobilnr.
Behöver du hjälp? Mejla yvonne.strom-rapp@sigtuna.se

Nyheter

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Sigtuna, Sigtuna Kompetenscenter, Raisiogatan 1, 195 85 Sigtuna, Tel. 08-597 830 42
Alvis från Gotit Alvis från Gotit