Hoppa till innehåll

Antagen/avslag

Jag har blivit antagen till en orienteringskurs, vad är det?

Orienteringskursen är frivillig och är till för dig som läst matematik i det gamla kurssystemet. Kursens syfte är att underlätta övergången till kursen i det nya kurssystemet. 

Retur - när skolan inte startar sökt kurs/utbildning?

Vi kan inte garantera att du blir antagen till den skola/studieform du önskat. Om det är för få sökande till den skola och kurs du har sökt kan skolan ställa in starten och sätta retur på din ansökan. ?

Vid retur ska skolan meddela dig att de inte startar. Kontakta då Sigtuna kompetenscenter för hjälp med att registrera dig på annan skola som erbjuder kursen.

Vad gör jag om jag blir antagen?

När läget på din/dina sökta kurser ändras till antagen, ska du invänta en kallelse från skolan du blivit antagen till. Skolan skickar kallelsen till dig via e-post senast två veckor före kursstart.
Har du inte fått någon kallelse ska du kontakta vald skola.

Varför har jag fått avslag?

Får du  avslag på din ansökan får du ett utskick av oss via e-post där det framgår varför du fått avslag. Har du frågor om avslaget kan du vända dig till Sigtuna kompetenscenter.

Vem blir antagen?

Du har rätt att läsa kurser för att få grundläggande och särskild behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Dessa kurser kommer du in på om du inte redan har godkänt betyg i motsvarande kurs. ?

Söker du andra kurser/yrkesutbildningar behöver vi göra ett urval om alla inte kan bli antagna till studier. Då prioriterar vi sökande med kort utbildning och/eller svag ställning på arbetsmarknaden.