Hoppa till innehåll

Barnskötare i kombination med sfi, Klassrum

Barn- och fritid

Klassrum, dag, 2200 poäng

Yrkespaketet barnskötare är för dig som vill arbeta i pedagogisk verksamhet som exempelvis förskola, skola eller fritidsverksamhet. I detta kurspaket kombinerar du dina yrkesstudier med studier i SFI och Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Yrkespaketet i kombination med SFI är tillgängligt att söka för de som har studerat studieväg 2 eller 3.

Utbildningen inleds med Orienteringskurs 1C på tre veckor (60p) för att få de bästa förutsättningarna för att klara av din utbildning. Därefter läser du SFI D-kurs parallellt med två yrkeskurser. När du har läst klart SFI D-kurs fortsätter du att studera SVA grundläggande delkurs 2, delkurs 3 och delkurs 4.

I utbildningen ingår även APL, arbetsplatsförlagt lärande,  som omfattar minst 15%. 

Du behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret i samband med APL, beställ i god tid från www.polisen.se

Utbildningen är studiemedelsberättigad och du bekostar din kurslitteratur själv.
 


 


 

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i SFI kurs C (studieväg 2 eller 3) eller motsvarande kunskaper.

Nivåtest förekommer i vissa fall för att säkerställa sökande elevers språkliga förkunskaper.
 

Ämnes-/kursplan

BFXACR

Anmälningskod

BFXACR-KD

Skolform

Gymnasial utbildning

Jämför skolor

Jämför skolor

Kurser (20 st)

 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB)
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC)
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAD)
 • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Orienteringskurs studie- och yrkesval (KGYORI11AKU)
 • Orienteringskurs kursintroduktion (KGYORI11CKU)
 • Orienteringskurs yrkessvenska (KGYORI11FKU)
 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)
 • Kommunikation (PEDKOU0)
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
 • Människors miljöer (PEDMÄI0)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0)
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)
 • Skapande verksamhet (PEGSKP0)
 • Utbildning i svenska för invandrare kurs D, studieväg 2 (SFIKUD92)
 • Utbildning i svenska för invandrare kurs D, studieväg 3 (SFIKUD93)
 • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)

0 Kursstarter

 • Det finns inga kursstarter att ansöka till.