Hoppa till innehåll

Stenmontör, Klassrum

Hantverks- bygg och verkstadsteknik

Klassrum, dag, 1200 poäng

Yrkespaket med kurser från Bygg- och anläggningsprogrammet utformat för arbete med olika typer av stenbeläggningsarbeten. Du jobbar i material som t ex marmor, granit och skiffer. De vanligaste arbetsuppgifterna är att lägga golv, sätta trappor och montera fasader.
Utbildningen blandar teori och praktik och har APL, en obligatorisk del av yrkespaketet. Efter genomfört yrkespaket påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Du måste själv söka anställning som lärling. Körkort (B) är en fördel. Utbildningen är studiemedelsberättigad och du bekostar din kurslitteratur själv.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Ämnes-/kursplan

BAXALN

Anmälningskod

BAXALN-KD

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser

1 Kursstart

 1. Kursstart 3365432

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum

  Kursen förekommer på följande platser

  Beskrivning

  Stenmontör så kommer man att arbeta med olika stenmaterial på nyproduktioner, renoveringar och ombyggnationer. Som stensättare kommer man att arbeta med material som är bestående. Som stenmontör arbeta på många olika platser och i olika former. Stenmontör kan man se liknelse med en plattsättare, med skillnaden att man jobbar med tyngre material.

  Utbildningen är på heltid och under dagtid. Undervisning sker på skolan och du förväntas att aktivt närvara och avsätta tid för studier måndag – fredag mellan ca 7:30 – 15:30 (klassrum, verkstad och hemstudier). Praktiska och teoretiska uppgifter varvas. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen och är betygsgrundande. Utbildningen är CSN berättigad.

  Inom vuxenutbildning förekommer inte några studieuppehåll som vid tex påsk, sommar eller jul.

  Utbildningen genomförs hos:
  Bergstrands Vuxenutbildningar
  ?Ranhammarsvägen 14 Bromma