Välkommen till Sigtuna kompetenscenters webbansökan

 
Våra ansökningstider
Vi tar inte emot sena ansökningar
 
Gymnasiekurser vårterminen 2019
Kursstart 7 januari Sista ansökningsdag: 11 november 2018
Kursstart 11 februari Sista ansökningsdag: 16 december  2018
Kursstart 18 mars Sista ansökningsdag: 20 januari 2019
Kursstart 22 april Sista ansökningsdag: 24 februari 2019
Kursstart 27 maj Sista ansökningsdag: 31 mars 2019
 
Grundläggande kurser vårterminen 2019
Kursstart 7 januari Sista ansökningsdag: 16 december 2018
Kursstart 11 februari Sista ansökningsdag: 20 januari 2019
Kursstart 18 mars Sista ansökningsdag: 24 februari 2019
Kursstart 22 april Sista ansökningsdag: 31 mars 2019
Kursstart 27 maj Sista ansökningsdag: 5 maj 2019

VÅREN 2019
Kurser/utbud för våren 2019 kommer att läggas ut och vara sökbara från och med andra veckan i oktober.

För våra grundläggande kurser är sista ansökningsdagen 3 veckor före kursstarten

Så här gör du en ansökan:
1. Skapa först ett studerande konto, det gör du under rubriken ”Skapa konto” Du behöver bara skapa ett konto första gången du söker.

2. Logga in och följ instruktionerna. Skriv personnummer utan bindestreck ååmmddxxxx.


3. Ansökan görs i 4 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och behöver fyllas i och sparas för att du ska kunna gå vidare med ansökan.

4. Under rubriken ”Ansökningar” kan du följa vad som händer med din ansökan.

Bifoga dina betyg till din ansökan!
Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg. Dessa kan du ladda upp i samband med att du gör din webbansökan. Du kan även skicka eller lämna in dina betyg till Sigtuna kompetenscenter. Senast 7 dagar efter att du har gjort din ansökan behöver betygen vara oss tillhanda. Bifogas inte dina betyg kan du inte bli antagen. Om du väljer att skicka in betygen ska de skickas till adressen nedan.


Utländska betyg
Om du har utländska gymnasiebetyg eller en universitetsutbildning kan
Universitets- och högskolerådet (UHR) göra en bedömning om din utländska utbildning motsvarar en svensk utbildning

Logga in med ditt studerandekonto

Har du inget studerandekonto?

För att du ska kunna göra en ansökan måste du skapa ett studerandekonto. När du har det kan du logga in, skapa och skicka din ansökan.

Guest students

If you are a guest student you can make an application for Sfi here.

Go to application

SFI-anmälan / Application for Sfi courses

Alvis logo Alvis från Gotit