Hoppa till innehåll

Betyg

Beställa Betyg

Logga in på ditt Studerandekonto och klicka på "Beställningar" i menyraden, där kan du välja vilka betyg du vill beställa.
Betyget skickas hem med post inom 2-3 veckor om vi har fått allt underlag

Saknar du ett studerandekonto kan du beställa betyg genom kommunens e-mottagning.
Läs mer:
https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/provning-och-bestallning-av-betyg.html#h-Bestallningavenstakabetyg


 

Bifoga betyg

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga dina betyg från tidigare studier. De kan bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem när du gör din webbansökan. Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

  • Skanna dokumenten och ladda upp dem på din sida under "Mina bilagor". Kontakta Sigtuna kompetenscenter om du behöver hjälp att skanna in dina dokument.
  • Fotografera och spara som pdf eller jpg och ladda upp dem på din sida. Du ansvarar för kvalitén på fotografiet och för att betygsdokumentet är synligt i sin helhet.
  • Det går också bra att maila betyg till  SYV.SKC@sigtuna.se , skicka en betygskopia till Sigtuna kompetenscenter per post eller lämna din betygskopia genom brevinkastet.
    Adressen är Sigtuna kompetenscenter, Raisiogatan 1-27, 195 30 Märsta.

Gymnasieexamen

För Gymnasieexamen finns ingen tidsgräns utan utfärdas som vanligt efter beställning hos en studievägledare.

Läs mer:
https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/provning-och-bestallning-av-betyg.html#h-Tilldigsombestallergymnasieexamenslutbetyg

Mitt betyg syns inte på antagning.se, varför?

Sigtuna kompetenscenter skickar filer med godkända betyg till antagning.se. För att detta ska ske måste din skola ha betygsatt din kurs och skickat betygskatalogen till oss. Du har själv ansvaret att kontrollera att ALLA dina betyg finns på antagning.se

Tänk på att dina betyg inte syns på antagning.se förrän du har en aktiv ansökan. Om ditt betyg inte syns på antagning.se  behöver du beställa betyget och ladda upp det själv. Se beställa betyg 

Slutbetyg

Kontakta Sigtuna kompetenscenter i god tid när du börjar bli klar med sista kursen i din studieplanering som du har gjort med en studie- och yrkesvägledare.?

Sista dag för utfärdande av slutbetyg är förlängd till 1 juli 2025. För att hinna få ut ditt betyg behöver du göra din beställning till våra studievägledare senast 10 juni 2025. De kurser du ska ha med i ditt slutbetyg behöver avslutas senast 22 maj 2025.

Läs mer:
https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/vagledning.html#h-MojlighetatttautSlutbetygforlangstill1juli2025pgaCovid19pandemin